In augustus 2017 kreeg Louis in het Alzheimer centrum van Prof. Dr. Philip Scheltens in de VU de diagnose Alzheimer. Een zeer zeldzame vorm van Alzheimer, de frontale variant die totaal niet zijn muzikaliteit, geheugen of verstand aantastte, maar in de loop van waarschijnlijk 10 tot 15 jaar langzaam maar zeker zijn karakter en gedrag ingrijpend veranderde.

Toen ook in 2018 opnieuw kanker werd vastgesteld, verhuisde  Louis naar het Rosa Spier Huis, een woongemeenschap voor kunstenaars . Op Eerste Paasdag, 12 april 2020, is Louis aan kanker overleden.