Foto Anja van Wijgerden

Amsterdam Bolstaveerne 8-1-1971