en meer verhalen over Louis en het orgel.

Louis begon op zeer jonge leeftijd te spelen op een harmonium in de Prinsessekerk  in Amsterdam West. Hij kreeg vervolgens  gratis orgelles van de beroemde organist  Piet van Egmond in ruil voor begeleiding van koor repetities van de Mattheus Passion.

1955

Hij was registrant tijdens orgelconcerten van de beroemde organist Piet van Egmond op het fameuze orgel van de  Oude  Kerk in Amsterdam. Louis vertelde dat er na afloop van het concert altijd een groep bewonderaars bij de deur naar de orgeltrap stond om Piet van Egmond te complimenteren. Louis vertelde : “Ik zorgde er dan voor dat ik vlak achter van Egmond de trap afliep zodat de bewondering ook op mij afstraalde.”

Na de “Beatlesplaat“ werd Louis, zoals voorspeld door John Vis, heel veel gevraagd voor orgelconcerten. John Vis had tijdens de opname in zijn oor gefluisterd: nog één keer het thema, je rijdt straks in een zwarte limousine van kerk naar kerk. Lang niet iedere organist was blij dat Louis op “hun orgel” ging spelen. Om die reden nam een organist in Rotterdam zelfs ontslag. Zie Orgelvriend 2020

Dominees kinderendag oktober 2002

Freek de Jonge vroeg Louis orgel te spelen op de door hem georganiseerde, onvergetelijke, dominees kinderen dag in de Nieuwe Kerk oktober 2002. Louis zei toen Freek hem vroeg : “ik ben geen dominees kind , ik ben een kosterskind.” Freek zei: “Niets mee te maken, jij speelt.”

Louis vroeg de toenmalige directeur van de kerk Ernst Veen, denk je dat de vaste organist bezwaar zal maken? Ernst Veen sprak de onvergetelijke woorden: “Het is mijn kerk, het is mijn orgel, jij speelt.”

Huwelijk Prins Maurits met Marilène van den Broek

Louis speelde tijdens het huwelijk van Prins Maurits met Marilène van den Broek op  29 mei 1998 in  de  Grote Kerk  van Apeldoorn. Na een korte koor repetitie voorafgaande aan de kerkdienst maakte de koor dirigent de opmerking: “U jaagt enigszins.” Louis reageerde niet.

Na afloop van de dienst kwam de dirigent naar boven op het orgel om te zeggen hoe mooi het was geweest en hoe goed het was gegaan. Louis luisterde welwillend en antwoordde slechts: “Ik had de indruk dat het koor enigszins zakte.” Na afloop van de feestelijkheden, op de terugweg , vroeg zijn vrouw: “Zakte het koor echt?” Louis antwoordde smalend: “U jáágt!!”

*) Jagen: het tempo goed inzetten maar onbedoeld versnellen.