De opbrengsten van de concerten en platen gaan naar het Fonds Slachtofferhulp.