Aleid van Dijk

Met dank aan

Louis dankt Peter van Dongen voor zijn niet te overschatten bijdrage aan de samenstelling van de discografie en de biografie.

Wijnand van Klaveren voor zijn warme vriendschap en praktische ondersteuning.

Disclaimer

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, met betrekking tot de beeld- en geluidsdragers, boeken en tijdschriften, krantenknipsels, foto’s, bladmuziek en unica zoals dag- en plakboeken, instrumenten en brieven berusten bij de (auteurs)rechthebbende(n).

We hebben onze uiterste best gedaan om voor het gebruik van deze materialen toestemming te verkrijgen van alle rechthebbende(n). Mocht u als rechthebbende van mening zijn dat wij geen toestemming hebben voor het gebruik van een bepaald materiaal, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden is het niet toegestaan om (delen van) de beeld- en geluidsdragers, boeken en tijdschriften, krantenknipsels, foto’s en unica zoals dag- en plakboeken te verveel- voudigen, openbaar te maken en/of op welke andere manier dan ook te gebruiken.