Idee en samenstelling

Aleid van Dijk

Met dank aan

  • Peter van Dongen voor zijn bijdrage aan de discografie en de biografie
  • Wijnand van Klaveren voor zijn bijdrage aan bladmuziek
  • Arend-Jan Weijsters  voor zijn bijdrage aan het ontwerp van de website
  • Anne-Marie de Haan, Studio Bicker (realisatie website)
  • Alle fotografen, omroepen, dagbladen en tijdschriften

Disclaimer

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, met betrekking tot de beeld- en geluidsdragers, boeken en tijdschriften, krantenknipsels, foto’s, bladmuziek en unica zoals dag- en plakboeken, instrumenten en brieven berusten bij de (auteurs)rechthebbende(n).

We hebben onze uiterste best gedaan om voor het gebruik van deze materialen toestemming te verkrijgen van alle rechthebbende(n). Mocht u als rechthebbende van mening zijn dat wij geen toestemming hebben voor het gebruik van een bepaald materiaal, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden is het niet toegestaan om (delen van) de beeld- en geluidsdragers, boeken en tijdschriften, krantenknipsels, foto’s en unica zoals dag- en plakboeken te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of op welke andere manier dan ook te gebruiken.