Links

Verwijzingen naar andere internetsites
Online muziek aanschaffen www.baileo.nl

Muziekproductie Louis van Dijk www.baileo.nl

Les Jeunes Restaurateurs d’Europe
www.jrenederland.nl

Louis is vaandeldrager voor Les Jeunes Restaurateurs in Nederland sinds de oprichting 11 jaar geleden